چندی پیش كه برای اولین بار به وب سایت مشانیوز سر زدم با انبوهی از مسائل عجیب و غریب روبرو شدم. از اینكه تمام اخبار ، تحلیلها و... مربوط به شخص اسفندیار رحیم مشایی بود گرفته تا حملات تند به آیت الله جنتی ، حسین شریعتمداری ، حسین قدیانی و... تا تایید كامنتهای عجیب و غریب بازدید كنندگان (كه بیش از 90 درصدشان حاوی انتقادات بسیار تند به مشایی بود) تا تكذیب ارتباط مشانیوز با مشایی و ...

اما آنچه بیش از هرچیز توجهم را جلب كرد لوگوی كاملا معنادار سایت بود كه به شكلی زیركانه نكات متعددی را غیر مستقیم  القا می كرد.

همانطور كه درتصویر مشاهده می كنید سمت راست لوگو اختصاص دارد به تصویر رئیس جمهور كه سر و چشم از آن حذف شده و گوش اگرچه درتصویردیده نمیشود لكن با كنایه وهنرمندی محور انتقال پیام طراح است همچنین دهان دكتر در تصویر وجود دارد . پشت سر رئیس جمهور نیز تصویر اسفندیاررحیم مشایی است كه تمام اجزای صورتش در تصویر دیده می شود.

هر انسانی كه با ابتدایی ترین اصول سمبولیسم آشنایی داشته باشد به روشنی منظور طراح را در میابد:

حذف سر : یعنی رئیس جمهورفكر نمی كند و كس دیگری جای دكتر فكر می كند

حذف چشم : رئیس جمهور جایی را نمی بیند و كوركورانه اطاعت می كند

وجود دهان (در حالی كه اثری از چشم و سر نیست) : تاكید موكد و افراطی بر اینكه رئیس جمهور صرفا بلند گویی بیش نیست!!!

اكنون معنای نمایش كامل چهره مشایی آن هم پشت سر رئیس جمهور واضح است!

توضیحات فوق +  گوش بدهكار رئیس جمهور+ چهره كامل اسفندیار رحیم مشایی (با همه اجزا) القا گر این معناست است كه دكتراحمدی نژاد نه فكر می كند و نه حقایق را می بیند. او صرفا بلند گوی اسفندیار رحیم مشایی است!!!

نسبت مشایی و سایت مشا نیوز از دو حال خارج نیست : یا وابسته به یكدیگرند ( كه به نظر من حتما همینطور است اگر شك دارید یك بار به این سایت مراجعه كنید!) یا مستقل از هم آنگونه كه خود ادعا میكنند (مشایی و سایت مشا نیوز هردو هرگونه ارتباط  با یكدیگر را تكذیب كرده اند). اینجانب فعلا كاری به درستی یا نا درستی این ادعا (كه مشایی همه كاره دولت است) ندارم اما ذكر دو نكته ضروری است :

1) اگر مشایی و مشا نیوز با یكدیگردر ارتباطند(من یقین دارم مرتبطند) این عمل مشانیوز به معنای توهین صریح اسفندیاررحیم مشایی است به رئیس جمهور منتخب ملت !

2) و اگر بی ارتباطند آیا نباید معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و احیانا نهادهای امنیتی نسبت به اهداف پشت پرده چنین سایتی حساسیت داشته باشند؟ واقعا اداره كننده گان مشانیوز از طرح چنین مسائلی چه اهدافی را دنبال می كنند؟

ضمنا مطالب عجیب تر دیگری هم در تصویر موجود است كه چون نمی خواهم طراح را در القای  منویاتش یاری كنم از ذكر آن خودداری می كنم یقینا مخاطبین باهوش با اندكی تامل در خواهند یافت ...

محمد حسین حیدری